Sunum Çeşitleri ve Gönderimi

Sunum ve Toplantı Türleri

 • Panel
 • Sempozyum
 • Konferans
 • Çalıştay
 • Tartışma
 • BRITE
 • Sözlü Sunum
 • Poster Sunum

  Özet Gönderme Rehberi
 • Türkçe sunulacak makalelerin özetlerini Türkçe olarak giriniz. Kabul edilen bildirilerin daha sonra İngilizce çevirisi istenebilir.
 • Sunumuz için en uygun olan oturum türünü seçiniz (Panel, Sempozyum, Konferans, Çalıştay, Tartışma, Brite, Sözlü Sunum, Poster Sunum)

· Özet başlığı en çok 20 sözcük olmalıdır.

· Özetin kendisi 300 sözcüğü geçmemelidir.

·  Üç anahtar sözcük belirtilmelidir. (Olabildiğince MeSH terimleri kullanılmalıdır)

 • Sözlü ya da poster sunumların özetleri aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:
 • Arkaplan & Amaç
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Sonuçlar
 • · Panel, sempozyum, conferans, çalıştay, tartışma ve BRITE sunumların özetleri aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:
 • Gerekçe (Etkinliğin nedeni/amacı açıklanmalıdır)
 • İçerik (Etkinliğin nasıl yürütüleceği ya da konunun nasıl işleneceği açıklanmalıdır)

 

Özet Konuları

 • Sağlık Yönetimi ve Politikaları
 • Etik
 • · Eğitim
 • Araştırma
 • Kalite
 • Klinik Uygulama: Kronik Durumlar
 • Klinik Uygulama – Akut Durumlar
 • Klinik Uygulama – Çocuk Sağlığı
 • Klinik Uygulama – Anne ve Çocuk Bakımı
 • Klinik Uygulama – Yaşlı Bakımı
 • Klinik Uygulama – Koruyucu Hekimlik ve Sağlığı Geliştirme
 • Klinik Uygulama – Kadın Sağlığı
 • Klinik Uygulama – Destekleyici Bakım
 • Klinik Uygulama - İstismar & Şiddet
 • Çeşitli-Diğer

 

Lütfen özetinizin konusunu sunumunuzun ana temasına göre seçiniz.

Çıkar Çatışması

Tüm yazarlar bildiri olarak gönderimde bulundukları çalışmalarının sonuçlarından çıkar sağlayabilecek hiç bir kurumdan son üç yıldır destek almadıklarını, parasal ilişkilerinin olmadığını ya da bu doğrultuda etkinlik ya da ilişkiye girmediklerini beyan etmelidirler.

Sunum Türleri

Panel
Panel bir grup insanın bir sorunu ya da toplumu ilgilendiren bir konuyu farklı bakış açıları ile seyirci önünde tartışmalarıdır. Tartışma olarak tanımlanmasından da anlaşılacağı üzere bir moderatör tarafından yönetilen konuşmalar şeklinde gerçekleşir.  Panel moderatörü ana konuyu ve hangi alanlarda tartışmanın yürütüleceğini belirler.  Panelistler sadece uzmanlık alanlarına ait bazı rakamlar, resim ya da grafikleri içeren az sayıda  slaytları gösterebilirler.  Moderatör oturumun zamanlamasına özen göstererek oturum süresince belirlenen tüm alanların tartışılmasını sağlar.

Sempozyum
Sempozyum uzmanların belli bir konuyu tartıştıkları yapılandırılmışl bir toplantıdır.  Konu ile ilgili farklı bilgilerin en iyi kanıt ve son gelişmeler dikkate alınarak sunulması sağlanır. Konuşmacılar uygun slaytlar hazırlayarak belli bir süre içerisinde sunumlarını yaparlar.  .

Çalıştay
Belli bir konu ya da proje çerçevesinde kişilerin derinlemesine tartıştıkları ya da ürettikleri toplantılardır. Fikirlerin tartışılması, beceri ya da tekniklerin gösterilmesi ve uygulanması ile gerçekleştirilir. Çalıştayda kısa bir sunum olabilir ancak zamanın çoğunu çalıştayın hedefine uygun grup çalışmaları oluşturmalı ve bu çalışmalar çalıştayın sonunda rapor olarak sunulmalıdır. Bu raporların bir kısmı Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nde yayınlanacaktır.

Tartışma
İki uzman ya da uzman grubunun tek bir konu üzerinde sıra ile konuşarak farklı açılardan görüş bildirmesidir. Tartışmadaki iddialar bilimsel gerçeklerle desteklenmelidir. Dinleyiciler sürece katılmalıdır. Moderatör tartışma sonunda ortaya çıkan ana başlıkları toparlar.

Brite

Uluslararası kongrelerde yer sadece dinleyici olarak değil aktif katılımcı olarak yer almak cesaret istemektedir.  Yanlış bir şey söyleme korkusu, kalabalıklara çoğu zaman yabancı dille konuşma kaygısı çoğu zaman sözün bilgi ve deneyimi daha çok olan kıdemli meslektaşlarımıza bırakılmasına neden olmaktadır.  Kongrelerdeki zaman baskısı da bu tercihin hakkaniyetli olduğunu düşündürmektedir.  Ama bir hastanın karşısına geçtiğimizde ya da bir öğrenciye eğitim verirken uzman hepimiziz.  Hepimizin aile hekimliği disiplinine ve pratiğine katacağı, meslektaşlarımıza öğreteceği şeyler vardır.  Aile Hekimliğinin zenginliği,  her hastanın kendine özgü olması nedeni ile rehberlere sığmayan sorun, yaklaşım ve çözümleri içermesinden kaynaklanır.  Kaldı ki eğer genç olmak ve genç kalmaktan söz ediliyorsa bunun en geçerli yolunun gençlerin soru, yorum, katkı ve deneyimlerinin kıdemlilerin bilgelikleri ile harmanlanarak disiplini geliştirmek olduğu da kabul edilmelidir.

WONCA Avrupa 2015 yeni bir etkinlik tipi ile söyleyecek sözü, paylaşacağı deneyimi ya da soracak sorusu olan herkesi konuşmacı olmaya davet etmektedir.

Hasta ile her karşılaşma sorunların saptandığı ve çözümlerin üretildiği süreçlerdir.  Hangi zorluklarla karşılaşıyor ve nasıl başa çıkıyorsunuz? (ya da çıkamıyorsunuz?)   Belirlediğiniz spesifik konuları 150-300 sözcük ile sınırlayarak bir BRITE oturumu açabilir ya da var olan bir oturuma katılabilirsiniz.  Unutmayın, İLK ON kişi programda konuşmacı olarak yer alacaktır.  20’den fazla tartışmacı olduğunda ikinci bir oda açılmaya çalışılacaktır.

Kongre sırasında her BRITE grubu 75 dk. bu spesifik konudaki sorun ve çözümler konusunda birbirinden öğrenecektir.

Aşağıda bir BRITE konusu ve nasıl özet olarak gönderileceği gösterilmektedir

BAŞLIK: Birinci Basamakta İnsülin Başlamak

ÖZET: En sıkıldığım şeylerden birisi tip iki diyabet hastalarına insülin başlamak.  Rehberler bu konuda oldukça açıklayıcı ve kesin. Ama yine de hastanın hipoglisemiye girme riski beni korkutuyor.  Özellikle de yaşlı hastaların.  Bu konuda çözümü şöyle geliştirdim, yakınımızda bir hastanede görevli endokrin uzmanı var.  Hastanın bilgilerini ona gönderip onayını alıyorum.  Böylece kendime güvenim artıyor, ileride hastaya bir şey olursa vicdanen rahat olacağımı düşünüyorum.  Şimdi en büyük kaygım, bu arkadaşımın yakınımdaki hastaneden ayrılması… Siz ne yapıyorsunuz?”

BRITE’LARIN SİZİN KENDİ DENEYİMİNİZİ AKTARMASI NEDENİ İLE LÜTFEN SADECE KENDİ İSMİNİZİ YAZINIZ.

Sözlü Sunum
Katılımcıların kendi araştırmalarını kısaca sözlü olarak sundukları oturumlardır.  Bu sunumların zamanı ve süresi daha sonra bildirilecektir.

Poster sunumu
Katılımcıların kendi araştırmalarını poster olarak sundukları oturumlardır.  Poster boyutları, sunum yeri  ve zamanı daha sonra bildirilecektir.

 

Özet Değerlendirme Ölçütleri

Her bir özet iki hakem tarafından aşağıdaki ilkelere göre değerlendirilerek puanlanacaktır.

-       Aile hekimliği disiplinine bilimsel katkısı

-       Aile hekimliği uygulamasına katkısı

-       Özet gönderme rehberine uyum

-       Uygun dil

Yukarı